sahypa_banner

Köpçülikleýin satuw bahasy Elýeterli gowy hilli özboluşly burç demir polat

“Shandong Xinhe International Trade Co., Ltd.”, Q355BH polat, Q355B burç polat, Q355B kanal polat, Q355B I polat, Q355B inedördül turba, dürli görnüşli material modelleriniň dürli aýratynlyklary boýunça ýöriteleşendir.In engineeringenerçilik, kömür känleri, dokma, elektrik energiýasy, gazan, tehnika, harby we beýleki ugurlar üçin amatly.Gowy abraý, ýokary hilli önümler, güýçli kuwwat, arzan baha bilen kompaniýa 30-dan gowrak welaýatda, şäherde, awtonom sebitde, gönüden-göni merkezi hökümetiň we daşary ýurtlaryň häkimliklerinde, ABŞ-a, Singapura köp ýyllyk eksportda gowy abraýdan peýdalanýar. , Kanada we beýleki ýurtlar, önümler ulanyjylar tarapyndan çuňňur bil baglanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Kompaniýa dürli ýörite spesifikasiýalary, ýörite material inedördül turba, H şekilli polat, burç polat, wagtynda eltip bermek, arzan bahadan, ýokary hilli ulanyjylar üçin düzülip bilner we asyl material kitabyna ýa-da göçürmesine, dynç alyşlary adaty iş we awtoulag transportynyň, ýangyn transportynyň adyndan hereket edip biler, köp mukdarda polat degirmenine iberilip bilner.Kabul ediş çözgüdi hem bar.Kompaniýa on müň tonna töweregi köp ýyllyk inwentar, berk berkligi, dürli aýratynlyklary we görnüşleri, ajaýyp hil kepilligi, amatly bahalar, ajaýyp hyzmat, täze we köne ulanyjylar we pudagyň tassyklamasy we ynamy bilen yzygiderli we biz ulanyjy bilen ylalaşýarys , yzygiderli göreşýän, başarnykly hyzmat ýörelgesini ulanyja, ýyllar boýy bize goldaw beren we geljekki hyzmatdaşlygymyzyň has ýakymly bolmagyny isleýän dürli gatlaklardan bolan köne we täze dostlara tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys!

Hyzmat ýörelgesi: güýçli güýç, ýokary hilli önümler, arzan baha, birinji derejeli hyzmat

Ygrarlylyga ünsi jemläň: müşderileriň ynamyna minnetdarlyk bildirmek üçin iň oňat önümleri, iň gowy hilli, iň arzan bahany, iň ajaýyp hyzmaty üpjün etmek

Zawodymyz

img-9
img-12
img-2
img-10
img-13
img-3
img-11
img-1
img-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň