sahypa_banner

Polat önümleriniň bahasy garaşylýanlara ýeter diýip umyt edýärin

Häzirki wagtda işiň we önümçiligiň täzeden başlamagy yzygiderli dowam edýär.Elektrik torlary kärhanalary tarapyndan gözegçilik edilýän elektrik energiýasynyň sarp edilişine görä, reňkli metal senagatynyň elektrik energiýasy sarp edilişi geçen ýyl adaty derejä ýetdi.Derman, himiýa, polat, elektronika we beýleki pudaklarda elektrik energiýasy sarp edilişi adaty derejäniň 80% -den gowragyna ýetdi.Ulag kadaly işleýärdi.Elektrik energiýasy taslamalarynyň gurluşygy hem işjeň ösýär.

Hytaý-Laos demir ýol elektrik üpjünçiligi taslamasy gurulýar

Hytaý-Laos demir ýolunyň daşarky elektrik üpjünçiligi taslamasy üçin ilkinji elektrik diňiniň binýadynyň gurluşygy duşenbe güni tamamlandy, bu taslama doly gurluşyk tapgyryna gadam basdy.Hytaý-Laos demir ýolunyň Laos bölümi, Laos-Hytaý serhet porty Botinden 414 km, demirgazykda Laosyň paýtagty Wientiane çenli uzalyp gidýär.Demir ýol, Hytaýyň dolandyryş we tehniki ülňüleri bilen gurlar, dizaýn tizligi sagatda 160 kilometre ýeter.2021-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmagy we ulag üçin açyk bolmagy meýilleşdirilýär.

Guangdong: Şençzhenen-Zhong kanalynyň super taslamasy üstünlikli dowam edýär

Şençzhenen-zhong kanaly, Pearl derýasynyň transport baglanyşygynyň gündogar we günbatar taraplaryny birleşdirýän dünýä derejesindäki köpri, ada, tunel ýerasty özara baglanyşyk klaster taslamasydyr, milli “13-nji bäş ýyllyk” esasy taslama.In engineeringenerçilik gurluşygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin elektrik üpjünçiligi bölümi “qiaotou” podstansiýasyny düzdi.微 信 图片 _20220311094031


Iş wagty: Iýul-20-2022