sahypa_banner

Soňky döwürde polat önümçiliginiň tehniki taýdan işjeň azalmagy ep-esli ýokarlandy

Soňky döwürde polat önümçiliginiň tehniki taýdan işjeň azalmagy ep-esli ýokarlandy, gyzgyn metal we taýýar materiallar ep-esli peselip başlady, üpjünçiligiň gysylmagy görnüp dur;Şeýle-de bolsa, irki döwürde sähelçe gowulaşandan soň, Hytaýyň köp ýerinde epidemiýanyň ýaýramagy we gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly ýygy-ýygydan töwekgelçilikli hadysalardan soň, bazar terminaly islegiň dikeldilmegi barada ýene bir gezek aladalanýar.Bu aralykda, daşarky ykdysady çökgünlik töwekgelçiligi barha aladalanýar we ulgamlaýyn peselme basyşy henizem saklanýar.Umuman aýdanyňda, makro - pessimist örtük terminaly islegleri gowşaýar ýa-da gowşak zarbalary saklaýar.微 信 图片 _20220309100349


Iş wagty: Iýul-13-2022