sahypa_banner

Poslamaýan polatdan ýasalan polat turba


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik

Shandong Xinhe halkara söwda ş. gazan turbasy we beýleki polat turba önümleri.

Gowy hilli, amatly baha we ajaýyp hyzmat bilen kompaniýa köp sanly müşderi tarapyndan tanaldy we ynamdar boldy, esasan satýar: bökdençsiz turba, garyndy turbasy, gazan turbasy, ýokary basyşly garyndy turbasy, pes we orta basyşly gaz turbasy we beýleki önümler.

Material: GB3087, GB5310, 42CrMo, 35CrMo, 20G, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, 40Cr, 1Cr5Mo we ş.m.Himiýa, nebit, dokma, lukmançylyk, azyk, tehnika we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Orta we ýokary basyşly bökdençsiz turba, ýokary basyşly gazan turbasy gazan turbasy, bökdençsiz polat turba kategoriýasyna degişlidir.Önümçilik usuly bökdençsiz turba bilen birmeňzeş, ýöne polat turbany öndürmek üçin ulanylýan poladyň görnüşine berk talaplar bar.

Kompaniýa her dürli ýörite aýratynlyklary, ýörite material bökdençsiz polat turbany, wagtynda eltip bermek, arzan bahadan, ýokary hilli satýar we asyl material kitabyna ýa-da göçürmesine, dynç alyşlary adaty iş ýaly satýar we awtoulag transportynyň, ýangynyň adyndan hereket edip biler ulag, jaňyňyza tüýs ýürekden garaşýaryn!

Önümiň beýany

img (1)
img (2)
img (3)
img (4)
img (5)

Spesifikasiýa

Çydamlylyk

± 1%

Material

304 316L 321 310S

Galyňlyk

0,3-20mm

Daşky diametri

3-700mm

Görnüşleri

bökdençsiz

Standart

JIS ASTM GB DIN EN

Arza

Gural, hromatografiýa, gidrawlik, ýokary basyş we ş.m.

Gaýtadan işlemek hyzmaty

Egilmek, kebşirlemek, bezemek, urmak, kesmek, galyplamak

Şekil

OUOL

Faceüzü

2B, 2D, .11, .44, BA, HL, 6K we ş.m.

OEM

kabul et

Näme üçin bizi saýlamaly?

20 ýyllyk tejribämiz bilen, müşderä ygtybarly hil, wagtynda eltip bermek, hünär hyzmatyny berip bileris.Jinguan Precision, dürli ugurlardan köp sanly ahyrky ulanyjylary üpjün etmekde 20 ýyllyk tejribesi bolan poslamaýan polat turbalary, armaturlary, klapanlary öndüriji we üpjün ediji bolup durýar. Size önümi özleşdirmek üçin hünärmen tehniki işgärlerimiz bar.

Seminar we gözleg

Seminar

微 信 图片 _20220729110259
微 信 图片 _20220729110306
RC-11

Barlag

img (9)
img (10)
img (11)
img (13)

Gaplamak we eltip bermek

img (14)
img (15)
img (16)

Sorag-jogap

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji? 

J: Biz öndüriji.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe? 

J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 7-10 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, mukdaryna görä 15-20 gün.

S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça? 

J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

S: Töleg şertleriňiz nähili? 

J: Töleg <= 1000USD, 100% öňünden.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, ibermezden ozal balans. Başga bir soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

S: Önüm kepilligi barmy? 

Hawa, 6-12 aý kepillik. Iberilmezden ozal taýýar önümlerde 100% gözden geçirmek. Içerki önümleri bahana bilen yzyna gaýtaryp ýa-da çalşyp bolar.Çalyşmak üçin abatlaýyş bölekleri üpjün edilip bilner

S: Däp-dessury kabul edýärsiňizmi? 

OEM hoş geldiňiz we täjirçilik syrlarynyň aýan edilmezligi şertnamasyna gol çekip bileris.Custörite fabrika kabul ederliklidir.Islendik müşderi biziň paýlaýjymyz we hyzmatdaşymyz bolmak isleýär. Biziň bilen pikir alyşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň