sahypa_banner

Polat önümleriniň bahasy eýýäm iň pes derejede

Häzirki wagtda galyň tabak bazaryndaky bahalar birneme ýokary, öndürijiligiň köpüsi, isleg şu gün gowulaşdy.Closeapylyşyň ahyrynda esasy gelejek bazary ýokarlandy, margin uly bolmasa-da, bazaryň pessimizmligi üýtgedi, bir marketanyň söwdasy birneme gowulaşdy, häzirki wagtda nyrhlaryň bahasy 4460 ýuany, Týanjin 4500 ýuany habar berdi, Le Cong, soňky söwda güni bilen deňeşdirilende 20-40 ýuana çenli 4650 ýuany habar berdi.Işewür pikirlere görä, şu günki bazar amallary kabul ederliklidir, uly iberişler ep-esli ýokarlandy, önümçiligi azaltmak habarlarynyň irki polat bilelikdäki çykarylmagy, bazaryň gowy goldaw roluna eýe.Downakyn geljekde aşaky akym garaşýar we garaşýar, ýöne irki üznüksiz ownuk satyn alyş sebäpli çig malyň inwentarlary az boldy, doldurmak islegi artdy, bazar geleşigi birneme gowulaşdy, möhlet gutarmanka bazar dolanyşygy ep-esli boldy öňki söwda gününden has ýokary, söwdagärler geljekki bazara garaşmak we garaşmak ýagdaýynda.Soňky bazar tendensiýasy näbellidir, bilelikdäki önümçiligi azaltmak baradaky habarlar bar bolsa-da, poladyň durmuşa geçirilişiniň käbirleri gysga, bazara täsiri az, polatyň soňraky meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň senesi näbellidir, bazaryň näbelliligi.Demirgazyk we Günorta bazarlaryň arasyndaky baha tapawudy 130-dan 180 ýuana çenli azaldy.Demirgazykdaky bahalar birneme ýokarlandy, günorta bazaryna goldawy güýçlendirdi.Ertir içerki plastinka bazar bahalarynyň şok konsolidasiýa tendensiýasyny saklamagyna garaşylýar.

微 信 图片 _20220304113059


Iş wagty: Iýun-29-2022