sahypa_banner

Polat önümleriniň bahasy iň pes bahadan ybarat

Iýun aýynda geçirilen gözden geçiriş, Hytaýyň günortasyndaky gurluşyk polat bahalary tutuşlygyna peseldi.Aýyň başynda içerki epidemiýanyň gowulaşmagy sebäpli sebitdäki bazara gatnaşyjylaryň keýpi we keýpi belli bir derejede ýokarlandy, ýer nyrhlary gysga wagtda ýokarlanyp bildi;Soňra günorta suw möwsüminiň päsgelçilikleri sebäpli aşaky akymyň işleýiş tizligi peselýär, polat sarp edilişi hasam erbetleşmegini dowam etdirýär, Federal ätiýaçlyk bankynyň göterim derejesi garaşylýan ýerden has köp ýokarlanýar, bazaryň mentaliteti pessimist, köp gysga fonda bidüzgünçilik, nyrhlaryň arzanlamagy giňeldi.

Demir magdany, koks kömür we beýleki çig malyň bahasy gowşady, polatdan ýasalan polat bahalary belli bir süýräp biler;Gysga möhletli polat ýitgileriniň giňelmegine getirýän agaçlaryň arzan bahasyndan başga-da, önümçiligiň azalmagy ep-esli giňeldi, galyndylara bolan isleg erbetleşdi, bahalar arzanlady.Iýul aýynda, bir tarapdan, halkara makro derejesinde Federal ätiýaçlyk banky göterim derejesiniň ýokarlanmagyny tizleşdirip biler we haryt bahalary basyş astynda bolar.Beýleki tarapdan, adaty pes sarp ediş möwsümine girip, yssy ýagyş möwsümi islegi saklamagy dowam etdirip biler微 信 图片 _20220304113059


Iş wagty: Iýul-06-2022