sahypa_banner

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýa Hytaýyň gündogarynda hünärmen dilerler: planka ||pes garyndy plastinka Gao Jiangang |Gao Çiangban |turbageçiriji polat ||getirilen gazan gap ||howa çydamly plastinka könelişen plastinka |||köpri plastinka basyş gämisi polat plastinka asyl material kitaby, gümrük barlag şahadatnamasy, on kompensasiýa ýalňyş.

212
1

Kompaniýa ýokary güýçli pes temperatura garşylygy pes garyndy plastinka Q345C, Q345D, Q345E, SM400, SM490, S355J2 + N işlemekde ýöriteleşendir;Pes temperatura garşylygy pes erginli tegelek polat Q345D;Köpri plastinka Q345qC / qD / qE, Q370qE, Q370qD;Geýmäge çydamly polat B-HARD360 / 400,450, Wudang NM360 / 400/500/450, Şwesiýa HARDOx400 / 450/500, Germaniýa XAR400 / 450/500;Ah32 / 36, DH32 / 36, EH32 / 36, (Sekiz kepillendirilen CCS, LR, DNV, BV, GL, RA, ABS, RA);Q460C / D / E, Q390C / D, Q420C / D, Q550C / D, Q690C / D, Q620D, WH60 / 70/80, (Z15, Z25, Z35);Strengthokary güýçli gurluş plastinka (baosteel) BHT80D BHT100D, BS600MC, BS700MC, BHT130D, BHT150D we ş.m., Z öndürijiligini (Z15, Z25, Z35) maddy öndürijilik güýjünden ýokary, dartyş güýji, brinell, rokwell gatylygy ýokarydyr;Pes temperatura garşylygy minus 60 gradusda ulanylyp bilner, mehaniki häsiýetleri üýtgemeýär, ýokary netijeliligi, uzak ömri saklaýar.Çykdajylaryňyzy tygşytlaň.Biziň kompaniýamyz esasy satuw bölümleriniň baosteel, Shougang, Wugang, Nangang, Jinan we beýleki içerki iri polat önümlerini işleýär.Müşderiniň islegine görä göni polat zawodyndan sargyt edip bileris.Şereketiňiziň satyn almak niýeti bar bolsa, salgylanma üçin polat kepilligini (şahadatnamany) ýa-da degişli material maglumatlary berip bileris.Hil biziň ýaşaýan zadymyzdyr.Müşderilere hyzmat ediň we bilelikde baha dörediň.Siziň goldawyňyz bilen öňe gitmäge güýjümiz bar!Çagyryşyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!Size hyzmat etmekden hoşal bolarys!

Döredileli bäri marka döretmek üçin ak ýürekden bil baglap, "Ylym we tehnologiýa çeşme hökmünde, müşderilere gönükdirilen, ilki bilen hyzmatdaşlyk, win-win"Şandong Sinhe International Trade Co., LTD. Biznes pelsepesi, kärhanany berk dolandyrmak, önümiň hilini güýçlendirmek, müşderiler üçin önüm öndürmek üçin enjamlar, üýtgeşik artykmaçlyklar. Işewürlik gerimini giňeltmek üçin has gowy hyzmat müşderilerine kompaniýamyz gapy açdy- gapydan eltip bermek hyzmaty we işe sargyt etmek üçin işgärleri ýygnamak we gepleşik geçirmek üçin ýörite awtoulag. Döredilen gününden başlap, öňdebaryjy bolmak üçin üznüksiz ösüş arkaly "ak ýürekli hyzmatdaşlyk, umumy ösüş" işewürlik pelsepesine eýerýär. polat plastinka senagaty.

“Sinhe” halkara söwda ş.Dürli görnüşlerde 160-dan gowrak polatdan ybarat 12 seriýa, doly spesifikasiýa bar.CNC ussahanasynda ösen awtomatiki enjamlar we enjamlar bar, esasan iki sany CNC ýalyn kesiji maşyn bar, dürli ýokary hilli, ýokary tehnologiýaly önümlerde 8-600mm galyňlygy, ini 4,6 m, ini 15m uzynlykdaky polat plastinka kesýän önümleri öndürip we gaýtadan işläp biler. enjamlary, tehnologiýa, önümçilik tehnologiýasy, hil gözegçiligi we beýleki artykmaçlyklar bilen orta galyňlygyň, goşmaça galyňlygyň, goşmaça giň plastinka şekilli bölekleriň mazmuny.

31c38c602c6e821b499b9f6e0f288cb