sahypa_banner

Kompaniýanyň tertibi

Şandong Sinhe InternationalPolatCo., Ltd. günortadaky Şandong welaýatynda ýerleşýärHytaý. Biziňkikompaniýasyöndürmek uglerod polat turbalar, tabaklar, rulonlar, listler we barlarposlamaýan polat plitalar, poslamaýan polat turbalar, poslamaýan polat çybyklar we beýleki polat önümleri.Biz 15 ýyldan gowrak polat aralygynda.Theuglerod polat A106, A333 we poslamaýan polat ýaly material derejesi304, 304L, 304H, 321, 321H, 316, 316L, 317L, 310S, 347H, 904L we others.Kompaniýanyň ýeterlik inwentar we stil aýratynlyklary bar.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýörite materiallar we aýratynlyklaröndürildi.

Kompaniýa "Hil ilki, karz ilki" iş ýörelgesine we "Agzybirlik, zähmet, innowasiýa" korporatiw pelsepesine eýerýär we dinamiki korporatiw dolandyryş modelini we halkara hil dolandyryş ulgamyny döretmäge we durmuşa geçirmäge borçlanýar. ösen enjamlar we kämillik tehnologiýasyny ulanmak.Içerde we daşary ýurtdaky müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek, içerki we daşary ýurt öndürijileriniň goldawyny we goldawyny gazandy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

Customöriteleşdirilen hyzmatlary, bäsdeşlik bahalaryny, ýokary hilli gözegçilik we satyn almak maslahatyny berip bileris, içerki we daşary ýurtly täjirleri görmäge we ýol görkezmäge tüýs ýürekden çagyryp bileris, müşderileri höweslendirmek we goldaw biziň hemişelik hereketlendiriji güýjümizdir.Sizden has köp ünsi we hyzmatdaşlygy almagy umyt edýärin.

Maslahat bermäge we sargyt etmäge hoş geldiňiz!